CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA UBND HUYỆN SAPA
Màu giao diện

 DANH SÁCH KHÁCH SẠN - NHÀ NGHỈ SAPA

1. Khách sạn Victoria (****)
Địa chỉ: phố Hoàng Diệu, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 522

Số phòng: 76

2. Khách sạn Châu Long (***)
Địa chỉ: 024 phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 245

3. Khách sạn Hàm Rồng (**)
Địa chỉ: 7B phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 251

Số phòng: 28

4. Khách sạn Baamboo (***)
Địa chỉ: 018 Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 075

Số phòng: 63

5. Khách sạn  SaPa Summit (Đỉnh Cao) (**)
Địa chỉ: số 10 phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 967

Số phòng: 68

6. Khách sạn Boutique SaPa (**)
Địa chỉ: 041 Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: 3872727

7. Khách sạn Mường Thanh (***)
Địa chỉ: 044 Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: 3887755

Số phòng: 103

8. Khách sạn Thiên Ngân (**)
Địa chỉ: 021 phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 222

Số phòng: 20

9. Khách sạn Biển Mây (**)
Địa chỉ: tổ 10 phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 450

Số phòng: 45

10. Khách sạn Công Đoàn (***)
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 315

11. Khách sạn Sao Phương Bắc (North Start) (***)
Địa chỉ: 005 Ngũ Chỉ Sơn thị trấn Sapa
Điện thoại: 3866789

12. Khách sạn Bình Minh II (*)
Địa chỉ: 001 Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 143

Số phòng: 27

13. Khách sạn Darling (*)
Địa chỉ: 011 phố Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 349

Số phòng: 37

14. Khách sạn Hoàng Gia (**)
Địa chỉ: 054B Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 313

Số phòng: 29

15. Khách sạn AubergeĐặng Trung (*)
Địa chỉ: 031 phố Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 871

Số phòng: 16

16. Nhà khách Agribank SaPa
Địa chỉ: Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872715

17. Khách sạn Moutain View (*)
Địa chỉ: 054A phố Cầu Mây, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 334

Số phòng: 18

18. Khách sạn Royal view (**)
Địa chỉ: 034 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 990

Số phòng: 30

19. Khách sạn Hoàng Hà (**)
Địa chỉ: 008B đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 105

Số phòng: 50

20. Khách sạn Sapa Rooms
Địa chỉ: 018 phố Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: 6505228

Số phòng: 06

21. Khách sạn Topas Ecolodge (**)
Địa chỉ: xã Thanh Kim, huyện Sapa
Văn phòng tại thị trấn Sapa: số 24, phố Mường Hoa
Điện thoại: (+84-203)871 331

Số phòng: 25

22. Nhà nghỉ Cẩm Tú
Địa chỉ: 011 Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 339

Số phòng: 04

23. Khách sạn Cat Cat (*)
Địa chỉ: 042 phố Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 387

Số phòng: 10

24. Khách sạn Minh Quang (*)
Địa chỉ: 045 Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 449

Số phòng: 12
25. Khách sạn Sa Pa (Minh Đức) (**)
Địa chỉ: 001 Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 362

Số phòng: 28
26. Khách sạn Cát Cát (*)

Địa chỉ: 042 Fansipan thị trấn SaPa
Điện thoại: (+84-203) 871 387

Số phòng: 10

27. Khách sạn Queen (*)
Địa chỉ: Số 09, Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 123

Số phòng: 18

28. Khách sạn Anh Đào (*)
Địa chỉ: 034 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 290

Số phòng: 13

29. Khách sạn Anh Đào Star
Địa chỉ: 014 Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 872 127

Số phòng: 15

30. Khách sạn Ánh Sao (*)
Địa chỉ: 019 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)873 595

Số phòng: 14

31. Khách sạn Bình Lan
Địa chỉ: tổ 11 Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 670

Số phòng: 10

32. Khách sạn Chú bé gỗ (*)
Địa chỉ: 015 phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 867

Số phòng: 17

33. Khách sạn Casablanca (*)
Địa chỉ: 026 Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 667

Số phòng: 12

34. Khách sạn Cat Cat Twinlight (*)
Địa chỉ: 045 phố Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)873 380

Số phòng: 10

35. Khách sạn Cat Cat View (**)
Địa chỉ: 046 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 946

Số phòng: 40

36. Khách sạn Đức Hạnh
Địa chỉ: 08 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 283

Số phòng: 07

37. Khách sạn Đăng Khoa (*)
Địa chỉ: 75 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 999

Số phòng: 30

38. Khách sạn Đoàn Long
Địa chỉ: 148 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 872

Số phòng: 12

39. Nhà nghỉ Cầu Mây

Địa chỉ: tổ 10 Hoàng Liên thị trấn SaPa
Điện thoại: (+84-203)871 293

Số phòng: 07

40. Khách sạn Emotion (**)
Địa chỉ: 057 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 220

41. Khách sạn Fansipan View (*)
Địa chỉ: ngõ Hùng Hồ, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 579

Số phòng: 10
42. Khách sạn Global (*)
Địa chỉ: 018 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 697

43. Khách sạn Giấc Mơ Hồng
Địa chỉ: 07 Phố Phansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 035

Số phòng: 11

44. Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ: 023 Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 089

Số phòng: 06

45. Khách sạn Hiền Lương
Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 169

Số phòng: 06

46. Khách sạn Hương Sen (*)
Địa chỉ: 005 phố Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 308

Số phòng: 15

47. Khách sạn Hùng Vương
Địa chỉ: 014 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 135

Số phòng: 08

48. Khách sạn Lan Hương
Địa chỉ: 034 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa

Điện thoại: (+84-203)871 239

Số phòng: 19

49. Khách sạn Linh Trang
Địa chỉ: 01 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 370

Số phòng: 08

50. Khách sạn Mùa Xuân (*)
Địa chỉ: 060 Phố Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 380

Số phòng: 22

51. Khách sạn Phương Nam (*)
Địa chỉ: 033 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 286

Số phòng: 20

52. Khách sạn Pumpkin
Địa chỉ: 014 phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 351

Số phòng: 09

53. Khách sạn Quỳnh Mai (*)
Địa chỉ: 010 Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 450

Số phòng: 20

54. Khách sạn Sa Pa Green (**)
Địa chỉ: 001 Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 230

55. Khách sạn Sa Pa Luxury (*)
Địa chỉ: 036 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 771

Số phòng: 10

56. Khách sạn Sa Pa Eden
Địa chỉ: 060 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 663

Số phòng: 04

57. Khách sạn Thu Hằng (*)
Địa chỉ: 03 Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203) 871 242

Số phòng: 11
58. Khách sạn Thu Hà
Địa chỉ: 028 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 134

Số phòng: 14

59. Nhà nghỉ Chapa Garden
Địa chỉ: 023B Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 367

60. Khách sạn Thái Bình (*)
Địa chỉ: phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 212
Hotline: 0977 448 866 (Ông Nam Hồng)

Số phòng: 10

61. Khách sạn Thanh Quyên
Địa chỉ: 013 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 123

Số phòng: 07

62. Khách sạn Sa Pa hotel
Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 360

63. Nhà nghỉ Thạch Thảo
Địa chỉ: 008 Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)879 999

64. Khách sạn Tulip
Địa chỉ: 029 Mường Hoa - Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 914

65. Khách sạn Thăng Hoa
Địa chỉ: 09 Phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873037

Số phòng: 06

66. Khách sạn Việt Hoa (*)
Địa chỉ: 020 Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 621

Số phòng: 11

67. Khách sạn Baguette & Chocolate (*)
Địa chỉ: phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 766

68. Nhà nghỉ Lâm Nghiệp
Địa chỉ: 001 Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 230

Số phòng: 30

69. Nhà nghỉ Giao Thông
Địa chỉ: 001 Hoàng Diệu, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 646

Số phòng: 13

70. Nhà nghỉ Anh Tuấn
Địa chỉ: 051 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 417

Số phòng: 08

71. Nhà nghỉ Bằng Râu
Địa chỉ: 041 Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)517 627

72. Nhà nghỉ Ban Mai
Địa chỉ: 069 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 374

73. Nhà nghỉ Bưu Điện
Địa chỉ: 06 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 244

74. Nhà nghỉ Chiều Sương
Địa chỉ: 016 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 919

75. Nhà nghỉ Cảnh Cương
Địa chỉ: 020 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: 3871551

Số phòng: 10

76. Nhà nghỉ Đào Nguyên
Địa chỉ: Xóm 4, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 452

77. Nhà nghỉ Duy Hùng
Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 457

Số phòng: 04

78. Nhà nghỉ Hải Anh (*)
Địa chỉ: 012 Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 979

Số phòng: 26

79. Nhà nghỉ Hương Sen (*)
Địa chỉ: 005 Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 308

Số phòng: 15

80. Nhà nghỉ Hiền Lương
Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 169

Số phòng: 06

81. Nhà nghỉ Huy Hoàng
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 468

82. Nhà nghỉ Hoa Hồng
Địa chỉ: Phố Cát Cát, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 263

83. Nhà nghỉ Hoa Trà
Địa chỉ: 003 đường Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 846

Số phòng: 04

84. Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 046

85. Nhà nghỉ Hoàng Lan
Địa chỉ: 13 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 115

Số phòng: 08

86. Nhà nghỉ Hùng Anh
Địa chỉ: 05 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)502 037

Số phòng: 05

87. Nhà nghỉ Hoa Đào

Địa chỉ: 031 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 606

Số phòng: 04

88. Nhà nghỉ Hiếu Thảo
Địa chỉ: 016 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 427

Số phòng: 09

89. Nhà nghỉ Hương Quỳnh
Địa chỉ: 05 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa

Điện thoại: (+84-203)871 458

Số phòng: 04

90. Nhà nghỉ Hồng Ngọc
Địa chỉ: 08 Phố Điện Biên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 228

91. Nhà nghỉ Hoa Sen
Địa chỉ: 006 đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 777

Số phòng: 07

92. Nhà nghỉ Kiều Oanh
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 477

93. Nhà nghỉ Khuyên Ngọc
Địa chỉ: 045A phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 449

Số phòng: 08

94. Nhà nghỉ Lương Thủy
Địa chỉ: 028 Mường Hoa, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 310

Số phòng: 08

95. Nhà nghỉ Mimosa (*)
Địa chỉ: 021 Tuệ Tĩnh, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 262

96. Nhà nghỉ Minh Quân
Địa chỉ: 11 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 199

Số phòng: 06

97. Nhà nghỉ Mỹ Linh (*)
Địa chỉ: 004 Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 024

Số phòng: 14

98. Nhà nghỉ Ngọc Ánh
Địa chỉ: 003 Phạm Xuân Hân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 505

Số phòng: 07

99. Nhà nghỉ Nam Thành
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 409

100. Nhà nghỉ Phong Hương
Địa chỉ: 05 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa

Điện thoại: (+84-203)871 426

Số phòng: 08

101. Nhà nghỉ Phượng Hồng
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 495

102. Nhà nghỉ Quang Trung
Địa chỉ: 018 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 015

Số phòng: 06

103. Nhà nghỉ Quê Hương (*)
Địa chỉ: tổ 7C Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 311

Số phòng: 18

104. Nhà nghỉ Quỳnh Anh
Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 630

105. Nhà nghỉ Sao Khuê (*)
Địa chỉ: 09 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 868

Số phòng: 24

106. Nhà nghỉ Sao Mai
Địa chỉ: Phố Phan Si Păng, thị trấn Sapa

Điện thoại: (+84-203)871 738

107. Nhà nghỉ Sơn Hà
Địa chỉ: 025 Phố Phan si păng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 273

Số phòng: 10

108. Nhà nghỉ Thanh Bình
Địa chỉ: 019 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 250

Số phòng: 11

109. Nhà nghỉ Thanh Thanh Hằng
Địa chỉ: 017 đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 767

Số phòng: 07

110. Nhà nghỉ Trường Xuân
Địa chỉ: tổ 10 phố Hoàng Liên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 968

Số phòng: 06

111. Nhà nghỉ Trần Bình
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 726

112. Nhà nghỉ Thùy Dung
Địa chỉ: Phố Phan si păng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 597

113. Nhà nghỉ Trung Đức
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 681

114. Nhà nghỉ Trung Nguyên
Địa chỉ: 021 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 609

Số phòng: 07

115. Nhà nghỉ Thắng Lợi (*)
Địa chỉ: 010 đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 445

Số phòng: 10

116. Nhà nghỉ Thạch Sơn
Địa chỉ: 100 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 863

117. Nhà nghỉ Thanh Xuân
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 660

118. Nhà nghỉ Tuấn Hưng
Địa chỉ: 07 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 945

Số phòng: 05

119. Nhà nghỉ Tiến Anh
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa

Điện thoại: (+84-203)871 585

120. Nhà nghỉ Tùng Lâm
Địa chỉ: 049 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 404

Số phòng: 09

121. Nhà nghỉ Thanh Sơn
Địa chỉ: 047 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 285

Số phòng: 07

122. Nhà nghỉ Tây Hồ
Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 224

Số phòng: 06

123. Nhà nghỉ Tắc Kè
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 504

124. Nhà nghỉ Vân Sơn
Địa chỉ: 043 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 988

Số phòng: 12

125. Nhà nghỉ Việt Thành
Địa chỉ:  tổ 5B Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 226

Số phòng: 04

126. Nhà nghỉ Xuân Viên
Địa chỉ: 077 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 816

Số phòng: 06

Xem thêm
Quảng cáo
Top